Rezervace

Vaše jméno / Your name

Ulice a číslo / Street, number

Město / City:

PSČ / Post code:

Stát / State

Telefon / Phone number

Váš email / Your e-mail(vyžadováno):

Den příjezdu / Date of arrival (např.: 23.08.2016)

Den odjezdu /Date of departure (např.: 30.08.2016)

Počet pokojů / Number of rooms

Typ pokoje / Type of room

Počet dospělých/Number of adults:

Počet dětí do 12 ti let/Number of children under the age of 12 :

Počet dětí nad 12 let/Number of children over the age of 12

Notes:

Upozornění :
Pokud tento formulář nevyhovuje Vašim požadavkům, protože si chcete objednat některý z výhodných pobytů nebo skupinovou akci, napište nám své požadavky na emailovou adresu: info@hotelrelax.cz.
Před odesláním si zkontrolujte, zda jste správně vyplnili Vaši e-mailovou adresu!

Recommendation:
If this form does not meet your needs, because you want to order any of the preferred stays or group event, please email us your requirements at the following email address:
info@hotelrelax.cz.
Before sending, make sure you have correctly filled in your e-mail address!